DNS

Dinamička neuromuskularna stabilizacija-Razvojna kineziologija

DNS ANRGB

DNS metodu Praške škole, u svijetu poznate po rehabilitaciji, sa temeljima u razvojnoj kineziologiji, razvili su stručnjaci iz neurologije, fizijatrije i neurorazvojne rehabilitacije: prof. Pavel Kolar, prof. Vladimir Janda, prof. Vaclav Vojta i prof. Karel Lewit.

DNS obuhvaća protokole za dijagnostiku (procjenu lokomotornog stanja), tretman funkcionalnog pristupa u otklanjanju kretnih disfunkcija. Strategija funkcionalnog pristupa tretmanu lokomotornog sustava ima svoje uporište u razvojnoj kineziologiji (znanost o razvoju motoričkih programa djece). Fazni razvoj CNS-a (Centralni nervni sistem) prati razvoj motoričkih programa koji se očituju u razvoju idealne posture, a karakterizira ga idealan stereotip disanja i sve se to događa automatski kada imamo zdrav CNS.

Utvrđeno je da rođenjem dobijamo kodirane automatizirane obrasce kretanja koji razvijaju idealne motoričke programe i na taj način osiguravaju harmoničan postularni razvoj. Uslijed različitih unutarnjih i vanjskih čimbenika čovjek kroz svoj život gubi taj urođeni postularni ideal, te stvara nove motoričke programe, koji postaju novi obrasci kretanja, te vremenom dovode do neekonomičnog iskorištavanja lokomotornih resursa, a kao poslijedicu imaju bol ili ozljede.


„Ako tijelo biomehanički ispravno radi neki posao, tada se naši mišići malo umaraju i zglobovi se manje troše. Ako imamo pokrete neispravne biomehanike, mišići troše više energije, ligamenti se oštećuju i nakon izvjesnog vremena dolazi do ozljede, kada se dogodi neki poremećaj u lokomociji, tada tijelo nađe način da ga kompenzira, to radi tako da mijenja funkciju, tj. način na koji obavlje neke radnje. Kada naše tijelo više ne može kompenzirati onda se javljaju ozljede ili bolovi.“

dr. Božidar Egić

Sistem DNS-a vodi nas kroz reedukaciju obrazaca kretanja, potičući tijelo da kroz izvođenje razvojno karakterističnih položaja i pokreta vrati izgubljeni kretni potencijal.

U prvoj fazi tretmana fokus je na uspostavi sagitalne stabilizacije na razvoju balansirane aktivnosti ošita, mišića dna zdjelice, svih dijelova trbušnog zida kroz regulaciju tlaka u trbušnoj šupljini što za rezultat ima stabilizaciju trupa, kao preduvjet bilo kojem pokretu, koraku, osloncu/potpori, puzanju, hvatu, podizanju glave. Kroz sagitalnu stabilizaciju stvaraju se uvjeti za funkcionalnu centraciju zglobova.

Svi programi temeljeni su na istim principima stabilizacije i funkcije potpore, te kretanje ekstremiteta u istilatelarnim i kontralateralnim programima.

DNS kao dijagnostičko/terapijska metoda koristiti će u uspostavljanju mehanizama kontrole koji će omogućiti optimalno funkcioniranje tijela.

 

 

 
OSOBNI RAZVOJ
OSOBNI RAZVOJ
 
 
Email
zrnic.sanja@gmail.com
Telefon
+385 95 905 8564