Dijagnostika

DNS funkcionalna dijagnostika-FMS dijagnostika-Statička postularna analiza

Dijagnostika statičkog i dinamičkog statusa tijela vrši se kroz procjenu statičke posture, DNS (dinamička neuromuskularna stabilizacija) funkcionalne dijagnostike, functional movement system-FMS dijagnostika.

Statička postularna analiza:

Procjenjuje tijelo u statičkom položaju, detektirajući odstupanja od idealne „plumb“ linije tijela, koja govori o odstupanju dijelova tijela od optimalnog poravnanja. Procjena se vrši kroz 4 strane tijela (prednju, stražnju, desnu i lijevu), procjenjuju se položaji stopala, gležnjeva, kukova, zdjelice, kralježnice, prsnog koša, lopatica, ramena, glave. Procjena statičke posture tijela koristiti će u svrhu adaptacije trenažnog procesa prema individualnim osobitostima posture, kako bi položaji, kretnje i način izvođenja vježbe bili optimalni za vježbača.

DNS funkcionalna dijagnostika:

Predstavlja skup funkcionalnih testova za procjenu kvalitete funkcionalne stabilnosti, pomoć je u nalaženju „ključne disfunkcionalne karike“, DNS dijagnoza se temelji na usporedbi stabilizacijskog programa pacijenta s razvojnim stabilizacijskim programima zdrave bebe. Procjenjuje se: stabilizacija kralježnice/trupa (funkcionalna stabilizacija), funkcionalna centracija zglobova, odnos prsnog koša i zdjelice, klinički poremećaj držanja, postularna i respiratorna funkcija, postularna aktivnost ošita i zdjeličnog dna, klinička procjena stereotipa disanja, test fleksije vrata, test fleksije trupa, test ekstenzije trupa, test podizanja ruku. Svaki test može se koristiti za procjenu i kao tretman.

FMS dijagnostika:

Procjena FM sistemom vrši se kroz 7 testova koji podrazumijevaju: Deep squat, hurdle step, inline lunge, shoulder mobility, active straight – leg raise, trunk stability push-up, rotary stability. Ovim testovima dobiti ćemo informacije o obrascima pokreta koji se mogu očitovati kao asimetrije, kompenzacije limitirane mobilnosti i stabilnost zglobova, neravnoteže, restrikcije, disfunkcije..., transfer sila. Cilj testiranja je izraditi na osnovu rezultata korektivne strategije koje će dovesti do ispravljanja obrazaca pokreta kroz poboljšanja, unaprijeđenja kapaciteta funkcija snage dijelova tijela i cijelog tjelesnog sistema.

 
Email
zrnic.sanja@gmail.com
Telefon
+385 95 905 8564