Cijene

 1 sat

 50kn
 2xtjedno/grupa(5-8 osoba)  350kn
 3xtjedno/grupa(5-8 osoba)  500kn
 individualni trening  250kn

Prvi trening održava se individualno i besplatan je (oglednog karaktera) kako bi dobili osnovni uvid u teoriju i praksu REcreare kineziološkog programa, te strukturu sata.

Takav pristup omogućiti će Vam daljnje praćenje trenažnog procesa i uvid u postularni i funkcionalni scenarij vašeg tijela.

 
Email
zrnic.sanja@gmail.com
Telefon
+385 95 905 8564